ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

26. 8. 2021

INSTRUKCE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

1. září
7.55 - Slavnostní zahájení ve třídách, antigenní testování žáků
Výuka bude probíhat dvě vyučovací hodiny do 9.30 hod.

Testování žáků: Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Tito žáci prokáží svoji bezinfekčnost kopií dokladu, kterou odevzdají ve škole.
Všichni ostatní budou testováni ve třídách.

2. září
Prima – Výuka bude probíhat s třídním učitelem 4 vyučovací hodiny, žáci obdrží učebnice
1.A – Výuka bude probíhat s třídním učitelem dvě hodiny, zbývající dvě hodiny budou dle zvláštního rozvrhu
2.C, 3.C a 4.C – Výuka bude probíhat s třídním učitelem dvě vyučovací hodiny, žáci obdrží učebnice, zbývající dvě hodiny budou dle zvláštního rozvrhu
Ostatní třídy -  výuka bude probíhat 4 hodiny dle zvláštního rozvrhu

Od 3. září bude ve všech třídách probíhat běžná výuka podle platného rozvrhu.

Všichni žáci budou od 1. září  ve společných prostorách používat respirátory.