Zabodovali jsme i v tzv. CHEMIKLÁNÍ  

12. 2. 2016

Chemiklání je týmová soutěž pro 3 - 5 členné týmy středoškoláků se zájmem o chemii. Pořadatelem této soutěže byla letos v únoru Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. 

Z naší školy byli členy soutěžní skupiny studenti vyššího gymnázia: Lenka Karpíšková, Marek Kodýtek, Magdaléna Dybová a Mikuláš Urbánek.

Z 34 zúčastněných týmů z republiky i Slovenska jsme obsadili krásné 9. místo.

Všem gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci našeho gymnázia.

                                 Reiterová Olga, Mgr.

 

 

Chemiklání je týmová soutěž pro 3 - 5 členné týmy středoškoláků se zájmem           o chemii. Pořadatelem této soutěže byla letos v únoru Fakulta chem.- technologická Univerzity Pardubice. 

Týmy řešily soubor teoretických úloh na čas z různých oblastí chemie, od chemie anorganické, přes organickou, biochemii až po chemii fyzikální. Během soutěže mohli nahlížet do jakékoliv papírové odborné literatury. Vezli jsme sebou v kufrech sešity, učebnice, taháky, skripta, tabulky a odbornou literaturu a taky kalkulačky. Jakákoliv elektronika byla během soutěže ale zakázána.

Obtížnost úloh byla různá. Šlo o úlohy jednoduché, ale i složité, těžší, které studenty dokázaly pěkně potrápit. Některé byly i zábavné a veselé. Soutěž byla připravena jako týmově-úkolová, kdy soutěžící dostávali postupně zadání nejrůznějších chemických úkolů, které se pokoušeli podle svých možností řešit a následně byli hodnoceni podle správnosti řešení a času, potřebného na jeho vytvoření. Soutěž trvala dvě hodiny. Tým, který vyřešil nejvíce úloh, zvítězil.

Z naší školy byli členy soutěžní skupiny studenti vyššího gymnázia: Lenka Karpíšková, Marek Kodýtek, Magdaléna Dybová a Mikuláš Urbánek.

Z 34 zúčastněných týmů z republiky i Slovenska jsme obsadili krásné 9. místo.

Všem gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci našeho gymnázia.

Reiterová Olga, Mgr.