Workshop Škola odpovědného spotřebitele 2017

23. 10. 2017

v rámci projektu AISIS " Rozumíme penězům", který je financovám Ministerstvem průmyslu a obchodu se uskutečnil na naší škole pro žáky kvinty ve čtvrtek 12.10.2017.

Cílem workshopu bylo seznámit žáky se spotřebitelskými právy v oblastech:záruk a uplatňování reklamací, nákupů mimo kamenné prodejny, cestovních zájezdů, spotřebitelských úvěrů.Obsah workshopu, který vedl pan Robert Kočí byl zaměřen na finanční gramotnost žáků a  zvyšování jejich kompetencí v oblasti ochrany a práv spotřebitele.Žáci pracovali ve skupinách a řešili praktické úkoly podle získaných informací z oblasti práva.

RNDr. Jarmila Čeperová