Velký úspěch v chemické olympiádě!

12. 2. 2016

Po vítězství v krajském kole chemické olympiády kat. A, které se konalo v prosinci 2015 na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, se Lenka Karpíšková ze 7.C zúčastnila národního kola CHO ve dnech 25.-28.1.2016 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Stala se úspěšným řešitelem a obsadila celkově 11. místo. Tento úspěch ji nominoval na postup do výběrového soustředění na mezinárodní CHO, které se bude konat v dubnu 2016 na VŠCHT v Praze a v květnu 2016 na Přírodovědecké fakultě UK Praha, a to do užšího výběru 14 studentů.

Gratulujeme a přejeme další úspěchy.                                                                                                           Reiterová Olga, Mgr.

Po vítězství v krajském kole chemické olympiády kat. A, které se konalo v prosinci 2015 na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, se Lenka Karpíšková ze 7.C zúčastnila národního kola CHO ve dnech 25.-28.1.2016 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Stala se úspěšným řešitelem a obsadila celkově 11. místo. Tento úspěch ji nominoval na postup do výběrového soustředění na mezinárodní CHO, které se bude konat v dubnu 2016 na VŠCHT v Praze a v květnu 2016 na Přírodovědecké fakultě UK Praha, a to do užšího výběru 14 studentů.

Gratulujeme a přejeme další úspěchy.                                                           Reiterová Olga, Mgr.