Vědci studentům!

23. 4. 2015

Dvoudenní intenzivní školy v Brně se účastní 8 studentů naší školy. Organizátorem této akce,  která navazuje na úspěšný projekt 100 vědců do středních škol, je Mgr. Jan Neruda, CSc. z Ústavu informatiky AV ČR. Velmi zajímavé přednášky vědců jsou z různých oborů ( informatika, biologie, forezní vědy, dějepis aj.). Mezi studenty přijeli prezentovat vědu např. prof. V.Pačes, prof. P.Piťha, prof. J.Straus. Sponzorem akce je Nadace ČEZ a hlavním cílem je motivace žáků ke studiu a zapojení do vědecké práce např. v rámci SOČ. Mediálním partnerem je Rádio Brno, kde v pátek 24.4. ve 14.30 může slyšet vystoupení naší studentky K.Zimolkové.

RNDr. Jarmila Čeperová