V německé soutěži čtvrtí v kraji!

13. 3. 2015

Pavla Krotká, žákyně sexty, obhájila i letos své 1. místo v okresním kole soutěže v německém jazyce a znovu tak reprezentovala naše gymnázium i okres Břeclav v krajském kole této náročné soutěže. Mezi 8 nejlepšími němčináři Jihomoravského kraje obsadila ve velmi silné konkurenci vynikající 4. místo.

Porota, tvořená převážně rodilými mluvčími, ocenila vysokou úroveň řečových dovedností všech soutěžících.

Pavle blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jitka Komínková