Úspěšný řešitel dějepisné olympiády

12. 3. 2015

Úspěšným řešitelem okresního kola dějepisné olympiády šk. r. 2014/2015 se stal na břeclavské Duhovce Jiří Mazuch, žák tercie. Z celkového počtu 36 zúčastněných žáků z celého břeclavského okresu se umístil na 6. místě. Tematickým vymezením školního kola DO, kterého se účastnilo 9 žáků tercie a kvarty, byla historie od Sáma k Moháči v souvislostech, v okresním kole šlo potom o dějiny od Sáma k trojspolku v souvislostech.                                        V.Komoňová, M.Crháková

 

Úspěšným řešitelem okresního kola dějepisné olympiády šk. r. 2014/2015 se stal na břeclavské Duhovce Jiří Mazuch, žák tercie. Z celkového počtu 36 zúčastněných žáků z celého břeclavského okresu se umístil na 6. místě. Tematickým vymezením školního kola DO, kterého se účastnilo 9 žáků tercie a kvarty, byla historie od Sáma k Moháči v souvislostech, v okresním kole šlo potom o dějiny od Sáma k trojspolku v souvislostech.                               V.Komoňová, M.Crháková