Úspěšná reprezentace studentů v soutěži Best in English

15. 12. 2021

Best in English – tak se jmenuje celoevropská soutěž ve znalosti anglického jazyka, která se koná každoročně (s výjimkou roku 2020) v listopadu v mnoha evropských zemích a je určena studentům ve věku 14-19 let. V letošním roce proběhl již 9. ročník soutěže a zúčastnilo se jí celkem 17 223 studentů z 595 škol v 32 evropských zemích. Žáci Gymnázia T.G. Masaryka měli možnost porovnat své znalosti angličtiny a rozhodně se v obrovské konkurenci škol neztratili.
Na 25. místě v České republice a celkově 87. v Evropě se umístil Lukáš Witpeerd z 8.C.  Jeroným Kamenský  z 5.C. obsadil 80.místo v ČR a 306. v Evropě.  Ve zvláštní kategorii studentů, v jejichž rodinném prostředí se používá angličtina, skvělé 2. místo obsadila Rebecca Brehler z 6.C. Výsledky a umístění všech studentů najdete v přiložené tabulce uvnitř článku nebo na nástěnce ve 3. patře.
Všem zúčastněným studentům děkujeme za účast v soutěži, blahopřejeme k dosaženým výsledkům a těšíme se na roky příští.

Mgr. Barbora Klobásková, vyučující anglického jazyka