Úspěchy v matematických soutěžích

30. 4. 2020

Ještě před uzavřením škol se žáci nižších ročníků osmiletého studia zúčastnili matematické on-line soutěže Pangea. Úkolem bylo vypočítat zajímavé matematické příklady na téma Média a Záchranné sbory.

V této soutěži se Lenka Burešová ze sekundy umístila v kraji na 4. místě a postupuje do celostátního kola, které se bude konat v říjnu. Na 5. místě v kraji se umístil Matyáš Hrádek a 10. místo obsadil Filip Mach (oba z kvarty).

Vybraní žáci kvarty se zúčastnili také okresního kola matematické olympiády, kde Martin Stejskal obsadil 5. místo a měl zajištěný postup do krajského kola, které však bylo zrušeno.  Barbora Oháňková se stala úspěšnou řešitelkou a obsadila 8. místo.

L. Maděřičová, vyučující matematiky