Úspěch Lenky Karpíškové - vítězství v krajském kole chemické olympiády!

13. 4. 2015

Poté, co se 5. prosince 2014 stala úspěšnou řešitelkou krajského kola chemické olympiády kategorie A, obsadila tehdy 11. místo, zvítězila nyní Lenka Karpíšková v krajském kole chemické olympiády kategorie C. Toto kolo se uskutečnilo ve středu 8. dubna 2015 na Chemické fakultě VUT v Brně. 

Lence blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.                                         Olga Reiterová, Mgr.

 

Poté, co se 5. prosince 2014 stala úspěšnou řešitelkou krajského kola chemické olympiády kategorie A, obsadila tehdy 11. místo, zvítězila nyní Lenka Karpíšková v krajském kole chemické olympiády kategorie C. To se uskutečnilo ve středu 8. dubna 2015 na Chemické fakultě VUT v Brně.

Lence blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.                                                                                                                                      Olga Reiterová, Mgr.