Úspěch čtyř studentů Gymnázia T.G.Masaryka Hustopeče v literární soutěži Skrytá paměť Moravy

25. 6. 2021

V letošním ročníku soutěže získali pomyslnou stříbrnou medaili ve své kategorii dva naši studenti, a sice Jitka Stritzlová a Jan Valíček. Úspěšní byli i další dva studenti našeho gymnázia Jan Bartoň a Matylda Střelcová.

Téma 15. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy, jejímž vyhlašovatelem je Rada Jihomoravského kraje a Památník písemnictví Rajhrad, znělo Život v době korony a odráželo aktuální společenskou situaci. Soutěže se zúčastnilo více než dvě stě mladých autorů z celé republiky. 
 

Každý rok odborná porota hodnotí literární práce mladých autorů a vybírá pět nejlepších prací v dané věkové kategorii. Je potěšitelné, že mezi těmito nominovanými autory se i letos objevila jména  čtyř studentů našeho gymnázia.

Druhé místo v kategorii 12 – 15 roků kategorii získala Jitka Stritzlová z kvarty. Porotu zaujala povídkou Maskovaná, která odráží náladu doby, ve které jsme nechtěně strávili několik měsíců.
Do pochmurně laděného příběhu vyprávěného na pomezí snu a skutečnosti je zasazen tragický příběh hrdinky. Důležitým motivem je zde právě nošení masek, tyto masky ovšem mohu mít i podobu přenesenou. Maskujeme se nejen vnějškově, ale i vnitřně. Autorčin styl je vyspělý a její text se vyznačuje vyzrálou  schopností psychologického ponoru.
V kategorii starších autorů ocenila II. místem porota povídku Sestra Julie septimána Jana Valíčka. Zaujal příběhem zdravotní sestry, která intenzivně prožívá nelehké chvíle v době pandemie. Autor se zaměřuje na krizi, kterou si mladá sestra prochází, a na to, jaké nachází východisko, když se stará o mladého pacienta  s nemocí  covid 19. 

Čestné uznání – tedy  4.- 5. místo si rozhodnutím poroty vydobyl Jan Bartoň (rovněž kvarta) s tklivě humornou povídkou Lampa. Povídka zachycuje pocity mladého hrdiny, který tráví  „čas korony“ ve svém pokoji a pocity opuštěnosti se projeví zvláštními rozhovory právě s lampou. 

Třetí oceněnou autorkou z našeho gymnázia je již zkušená autorka Matylda Střelcová z třídy sexta  (4.-5. místo ve II. kategorii). V povídce Korunovaný vir pracuje s originálně pojatou personifikací. Povídka se vyznačuje jazykovou originalitou a osobitým přístupem k tématu.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání ocenění se uskuteční 22. září 2021 v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě. Oceněné texty budou zveřejněny na webových stránkách Muzea Brněnska www.muzeumbrnenska.cz a také publikovány v literárním sborníku Skrytá paměť Moravy - XV. ročník, který vyjde na podzim tohoto roku.