Úspěch Alžběty Mackové(3.A) v krajském kole SOČ!

20. 5. 2020

V oboru č.15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby obsadila vynikající 6.místo.Ve své práci „Hudební skladatel Pavel Haas a kulturní život v Terezíně (1942 až 1944)“ se věnovala chronologii díla Haasova terezínského období. Obhajoby studentských prací v krajském kole probíhaly 15.5. 2020 online v prostřředí Google Meet. Každý účastník představil svoji práci, odpovídal na otázky poroty a získal také zpětnou vazbu v podobě připomínek odborníků. Podmínkou postupu do krajského kola byla videoprezentace, kterou Alžběta zvládla profesionálně a můžete ji shlédnout na odkazu:https://youtu.be/P2mUPG46fO0

Porota práci naší studentky ohodnotila velmi dobře a získala skvělé 6.místo ( z 15 prací v tomto oboru).

Děkujeme naší studentce za jej reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů při rozšíření této práce v rámci Studentské odborné činnosti a její využití ve studiu na vysoké škole.

RNDr.Jarmila Čeperová

garant SOČ