Uskutečnila se první dvě setkání v rámci projektu Erasmus+ KA2 Partnerství škol

30. 10. 2019

Gymnázia T.G.Masaryka Hustopeče a  Lycéa la Germinière z  Rouillon ( Le Mans ). Jako první přicestovali francouzští studenti do Hustopečí, jejich pobyt trval od 7. do 12.října. Byli ubytováni v nových prostorách Pavučiny (prý si připadali jako v nějaké vile). V úterý byla francouzská skupina 24 studentů a 3 učitelů slavnostně přivítána ředitelem školy Mgr. R.Šebestou a studenty naší školy, kteří připravili velmi hezký kulturní program.

( O.List, M.Matocha, N.Brenkusová, L.Zemene, M.Procházková a M.Střelcová).Dopolední program pokračoval exkurzí v Agrotecu, kde se nás nadchla možnost projížďky traktorem s mistrem ČR v orbě. Odpolední přijetí paní starostkou H.Potměšilovou v obřadní síni MěstÚ Hustopeče bylo velmi přátelské. Návštěvou Městského muzea a prohlídkou města byl úterní program zakončen.Ve středu jsme poznali prostředí a aktivity Střední vinařské školy ve Valticích a památky UNESCO Valtice, Lednice a Mikulov. Ve čtvrtek jsme provázeli francouzské přátelé v Brně, nejprve návštěvou s komentovanou prohlídkou v Aj Mendlova muzea a odpoledne procházkou v centru města. Páteční program setkání probíhal ve škole, nejprve dopoledne prezentacemi projektů a SOČ v rámci Studentské konference ke 100.výročí založení naší školy, které se zúčastnili i studenti z Gymnázia Židlochovice, kteří prezentovali své práce SOČ, které byli velmi dobře hodnoceny v celostátním kole. Odpoledne program pokračoval v chemické laboratoři, kde jsme francouzské studenty zapojili do jednoduchých pokusů, jejichž tématem byla přírodní barviva.

Během týdne poznávali naši kulturu, ochutnávali česká jídla i vína a navštěvovali okolní památky. V pátek se navíc konalo společné vaření v krásných prostorách nové kuchyně v Pavučině. Francouzští studenti nás naučili guiche a crepés a my bramborový guláš a jablečný závin. Vše se podařilo a velmi chutnalo, vyměnili jsme si recepty. Večer pokračoval diskotékou v tanečním sále Pavučiny (děkujeme Adamovi za organizaci). V sobotu dopoledne jsme se sešli ve škole při derniéře výstavy obrazů malíře Antonína Vojtka , kulturní program pokračoval ve společenské místnosti při cimbálce Lusk a koncertu v kostele Sv.Václava a Anežky České k výročí 100 let gymnázia.

neděli brzy ráno 13.10.jsme se všichni sešli u brány Pavučiny (18 studentů a 3 pedagogové z naší školy ) , odkud jsme společně odjeli ku Praze, kde jsme strávili krásný slunečný den prohlídkou nejznámějších památek Prahy. Večer jsme se vydali na noční přejezd přes Německo do Le Mans.

Cesta byla dlouhá (do Le Mans jsme dorazili v pondělí v 11 hodin dopoledne, kdy nás zdržel silný pondělní provoz na dálnic před Paříži. Francouzští studenti nás záhy po příjezdu opustili, neboť se vraceli na koleje, kde většina z nich tráví školní týden. My jsme se vydali na krátkou prohlídku areálu školy a následně na oběd do školní jídelny. Jejich obědy (a celkově všechna jídla) vypadají trochu jinak než naše, mají dezerty, sýry, hlavní chod, salát….prostě je toho trochu víc než u nás.

Po obědě jsme se vydali na prohlídku historické části Le Mans, kterou odprůvodcovali studenti prvního ročníku, a poté jsme zamířili na radnici, kde nás měl přijmout starosta Le Mans. Ten měl ale jiné, důležitější povinnosti, tak se nás přijala místostarostka. Přivítání bylo milé, dostali jsem knihy o historii města, jiné drobnosti a občerstvení.. Z radnice jsme se konečně vypravili poznat naše pokoje v hotelu Première Classe. Ty byly poněkud menší, než jsme asi čekali, ale alespoň měly každý vlastní koupelnu a WC.

úterý nás dopoledne čekal program ve středisku Itemm, kde se studenti různých věkových kategorií zabývají výrobou a zdokonalováním hudebních nástrojů. Navštívili jsme např. dílnu, kde studenti vkládali perleťové ornamenty do kytar nebo místnost, kde testují kytary jen na základě počítačového programu (není tedy nutné kytaru vyrábět, aby se zjistilo, jaké budou její vlastnosti). Po obědě ve školní jídelně jsme se vydali na prohlídku závodního okruhu, kde se jezdí věhlasný závod 24 hodin Le Mans. Naším průvodcem byl sám bývalý ředitel okruhu, který nám o všem, co nás zajímalo, zasvěceně pověděl. Na vlastní oči jsme viděli i testování Porsche na okruhu nebo jsem se postavili na stupně vítězů. Z okruhu jsme se ještě podívali do prodejny Porsche a odtud jsme už zamířili na večeři do jídelny, kde jsem se setkali s ředitelem a zástupcem ředitele školy, kterým jsme předali dárky z Hustopečí (kalendář A.Vojtka a Mandlovku).

Ve středu jsem se vydali na dlouhou cestu autobusem. Naším cílem byl Mont-Saint-Michel, který je od Le Mans vzdálen asi 200 km. Počasí nám tentokrát moc nepřálo,nicméně déšť dodal místu zase jinou atmosféru a turistů také nebylo velké množství. Celý klášter jsme si mohli samostatně projít s audio průvodcem (v angličtině, jak jinak). Odtud jsme zamířili do akvária Sait Malo. Myslím, že pro všechny to byl velký zážitek, zvláště pak simulace ponoru v ponorce na konci programu.

Ve čtvrtek jsme opět jeli autobusem, tentokrát do vinařství. Čekala nás malá degustace vína v pevném i tekutém stavu (v tomto případě jen plnoleté jedince), prohlídka vinic a jednoho ze sklepů. Odtud jsme zamířili do vesnice Villandry, kde jsme měli piknik ( připravený školní kuchyní) v prostředí parku, který je k tomu určen.. Po obědě jsem se prošli kolem zámku a navštívili místní starý kostel. Odtud jsme pak odjeli na hrad Saumur, kde jsme měli tentokrát i prohlídku nádvoří s průvodkyní. Zbylé expozice jsme si mohli projít sami.

V pátek jsem se spolu se studenty zúčastnili dvouhodinovky filosofie, ve které jsme diskutovali o tom, co nám společně strávený čas dal a co jsme se naučili o našich kulturách. Dále jsem se rozdělili na dvě skupiny – jedna šla na hodinu angličtiny a do stájí s jalovicemi, ta druhá pak na pokus v chemické laboratoři ( stanovení obsahu oxidu siřičitého ve víně jodometrií )a prohlídku ostatních laboratorních učeben (biologie, fyzika). Obě skupiny se po skončení svého programu vyměnily. Po obědě nás potom čekalo loučení (pro někoho více, pro jiného zase méně smutné) se studenty i učiteli, kteří zrovna neměli vyučování. Když jsme opustili areál školy, měli jsme volné odpoledne v historickém centru Le Mans. Naše poslední večeře se uskutečnila v pizzerii u našeho hotelu. No a potom nás čekalo už jen balení a spánek před cestou.

V sobotu19.10. brzy ráno jsme nanosili naše zavazadla do autobusu a vydali jsem se na cestu do Paříže. Hned od rána nás čekal nabitý program. Začali jsem v Tuilerijských zahradách, kterými jsme prošli k Louvru . Odtud jsme šli k Invalidovně, od Invalidovny k Eiffelově věži (kde bylo taky hodně lidí, tak jsme výstup na ni vzdali). Jelikož dopolední počasí nebylo ideální, rozhodli jsem se pro hodinovou plavbu po Seině. Z paluby lodi jsme viděli spoustu zajímavých památek, včetně vyhořelé katedrály Notre-Dame. Po ukončení plavby zamířily naše kroky do metra a odtud do čtvrti Pigalle, kde jsme na vlastní oči spatřili (mimo jiné) světoznámý kabaret Moulin Rouge. Po krátké pauze na oběd jsme se vydali k Bazilice Sacré-Cœur, od které je nádherný výhled na celou Paříž. Někteří z nás se po bezpečnostní kontrole vydali i do vnitřních prostor baziliky. Po čase stráveném u baziliky jsem se opět metrem přemístili do blízkosti bulváru Champs – Élysées a Vítězného oblouku, kde jsme měli rozchod. Sraz jsme potom měli na místě, kde celá naše prohlídka začala. Tady nás opět vyzvedl náš autobus a vydali jsem se na cestu do Hustopečí.

Ta zpáteční cesta byla rozhodně jiná než cesta tam. Měli jsme více místa na spaní, ale zase v autobuse nevládlo to veselí, které vyvolávali francouzští studenti. Definitivní konec nastal, když jsme všichni vystoupili z autobusu – někteří po cestě, ostatní u hlavního vchodu do našeho gymnázia.

Myslím, že jsme si všichni čas strávený ve Francii, ale i ten v Hustopečích ve společnosti Francouzů, užili a určitě máme na co vzpomínat. Děkujeme paní učitelce Čeperové za organizaci, která byla jistě velmi náročná, a za možnost, kterou nám dala. Také děkujeme paní učitelce Kubišové a panu učiteli Dvorníkovi, kteří se nám věnovali ve Francii.


 

Alexandra Josefíková, 3.A