Umíš poskytnout první pomoc?

17. 4. 2017

V rámci projektu Pro život studenti 3.ročníku LF MU Brno L.Joppeková a D.Janků vedli na naší škole 7.4. nejen odbornou výuku, ale především praktický nácvik poskytnutí první pomoci včetně podle pokynú operátorky po telefonu. Do kurzu se žáci 3.A a 7.C velmi aktivně zapojili svými dotazy, všichni si prakticky vyzkoušeli a umí první pomoc poskytnout.

Kurz první pomoci je zařazen do ŠVP včetně výuky biologie člověka v 7.C metodou CLIL.

RNDr. Jarmila Čeperová