Učíme se nejen ve škole

25. 6. 2015

Během měsíce června podnikla třída 2.A  zajímavé exkurze, kdy si mohli  studenti doplnit znalosti  ze školních lavic.
21. května zažili, jak se cítí herci, když stojí na jevišti a dívají se do hlediště. Podnikli totiž exkurzi do Mahenova divadla. Zde si prošli celé prostory divadla a dozvěděli se mnoho zajímavých informací souvisejících se zázemím a  chodem této přední brněnské scény. 

Nejednalo se jen o informace ryze umělecké, studenty zaujal rovněž výklad průvodce týkající se elektrifikace divadla. Ta je spojena se jménem vynálezce T.A.  Edisona. V divadle je dokonce vystavena jedna původní Edisonova žárovka. Je umístěna ve vitríně u hlavního schodiště a studenti tak  na vlastní oči mohli spatřit tento technický unikát.
 

Další zajímavá cesta za poznáním se uskutečnila 11.6., kdy se třída 2.A a ostatní třídy vyššího gymnázia vypravily na Vysočinu. Studenti navštívili rodný dům Karla Havlíčka Borovského v Borové, ocitli se na místě, kde zemřel Jan Žižka a prohlédli si památník připomínající tuto významnou událost.  Lipnice nad Sázavou je známá v souvislosti s pobytem spisovatele Jaroslava Haška. Svoje znalosti z hodin literatury si mohli studenti osvěžit při návštěvě domku, v němž Hašek pobýval. Zde se nachází expozice věnovaná této významné osobnosti české literatury. Studenti navštívili též hřbitov, kde je Jaroslav Hašek pochován. Nakonec si prohlédli  nově vybudovaný osmnáctitunový obří žulový portrét spisovatele nazvaný Hlava XXII.

(Mgr. Anna Růžková)