Týden vědy a techniky Akademie věd

18. 11. 2016

se konal od 1.-13.11.2016. Motto letošního 16.ročníku: „Za hranice známého“. Žáci 2.A a 3.A navštívili v pátek 4.11. v rámci výuky biologie Ústav biologie obratlovců AV, pracoviště ve Valticích. Vedoucí pracoviště RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D nás seznámil s výzkumem hematofágních členovců ( klíšťat a komárů), kteří také představují hrozbu nových exotických nákaz.    

Tyto druhy členovců jsme si prohlédli pod mikroskopem a byli seznámeni s rozšiřováním komárů na naše území na pneumatikách kamiónů. Prohlédli jsme si přístrojové vybavení včetně moderní molekulární laboratoře. Technik p. Juraj Peško nám také ukázal pomůcky a metody využívané při terénních sběrech bezobratlých ( vlajkování klíš´tat, pasti na odchyt komárů aj.).

Děkujeme vedoucímu pracoviště a technikovi za jejich čas a trpělivost při prohlídce nejmenšího pracoviště AV, ale s důležitým výzkumem ve prospěch nás všech.

RNDr. Jarmila Čeperová