TÝDEN S OSOBNOSTMI II aneb BESEDA S NÁRODNÍM PROTIDROGOVÝM KOORDINÁTOREM

12. 10. 2023

Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor, zavítal na gymnázium v úterý 10.října. Tématem jeho besedy se studenty byla samozřejmě prevence a taktéž zprostředkování  informací týkajících se drogové problematiky u nás i v zahraničí. ...

Pan Vobořil nejprve seznámil studenty s činností jeho úřadu, jeho profesním postupem a následně odpovídal na dotazy. V průběhu celého setkání opakovaně zdůrazňoval roli prevence, vzájemnou pomoc kolektivu ohroženému kamarádovi a velké nebezpečí závislosti na alkoholu, cigaretách, kofeinu a lécích. Podělil se se žáky také  o osobní zkušenosti z cest  do Afghánistánu a Švýcarska. Na závěr porovnal legislativu naši s portugalskou a švýcarskou a jaké dopady mají na stav drogové problematiky v jednotlivých  zemích. Zajímavé setkání, které ukázalo drogovou problematiku studentům v širších souvislostech,  uzavíraly informace např. o aktuálním nebezpečí  dovozu syntetických návykových látek do Evropy  např. z Indie a z Číny. 

Mgr. Dagmar Langarová