Terénní cvičení s hydrobiologem

13. 6. 2023

Žáci  kvarty  se rozhodli využít toho, že mezi rodiči žáků  mají zkušeného hydrobiologa - pana Michala Straku. Ten pro ně  6. června  připravil terénní cvičení v Nosislavi u řeky Svratky. ...

Díky panu Strakovi se mohli žáci  seznámit se základním vybavením hydrobiologa v terénu, podívat se na odebírání vzorků vodních bezobratlých z říčního dna a prohlédnout si nalezené úlovky i s odborným komentářem. Od Svratky se vydali procházkou přes Knížecí les k tůním, které tento les ukrývá ve svém středu. Cestou  se zastavovali u různých biologických zajímavostí: ukázali si  invazivní druh hmyzu- blánatku lipovou, našli ještě se hýbající kousky těl brouků roháčů a také si napři. u tůní  prohlédli miniaturní žabí miminka, kterým teprve zakrňoval ocásek.

P. Němečková, vyučující biologie