Studenti kvarty a 3.A navštívili 13. dubna Muzeum železné opony ve Valticích.

14. 4. 2023

Tato expozice  prezentuje mnohaletou historii státní hranici  především  mezi léty 1951 až 1989, kdy zde byla vybudována a fungovala železná opona a  službu zde  vykonávala pohraniční stráž. Jejím úkolem bylo zajistit  absolutní neprostupnost státní hranice v období tzv. studené války.  Toto muzeum  je prvním muzeem svého druhu  u nás: dobovými armádními i  každodenními předměty, materiály a audiovizuálními záznamy reprezentuje situaci na státní hranici ve 20. století bez zbytečných ideologických nánosů. 

Návštěvu  Valtic uzavíralo krátké zastavení u  místního zámku a na hlavním náměstí.

Mgr. D. Langarová