Student naší školy získal nominaci do národního kola Wolkerova Prostějova

12. 3. 2015

Krajské postupové přehlídky Wolkerův Prostějov se zúčastnili dva studenti  našeho gymnázia.
Mezi  nejlepší recitátory   se  zařadil Daniel Mrkvica, jeho  vystoupení  bylo odbornou porotou oceněno jako jedno z nejlepších. Naši školu tak bude zastupovat  v národním kole Wolkerova Prostějova.  Daniel Mrkvica  za svou kategorii získal také cenu diváka

Mgr.Anna Růžková