Středoškolská odborná činnost - školní kolo 37.ročníku

11. 3. 2015

Studenti, kteří se zapojili v letošním roce do SOČ, prezentovali své práce ve  školním kole ve středu 11.3.2015

K. Hurdálková ( 7.C) si zvolila  soutěžní obor č.17- Filozofie, politologie a společenskovědní obory , název práce "Středoškoláci a jejich povědomí o novodobých českých dějinách"

L. Karpíšková, E. Ryšavá ( 6.C) pod odborným vedením vyučující z Mendelovy univerzity pracovaly na tématu "Domestikace rostlin z pohledu genetiky"

Obě práce doporučila porota do okresního kola, které se koná 31.3. 2015 v Brně

Adam Štěpánek ( 2.A) pod vedením ing.R.Jaška pracuje na tématu "Rocket Sharp-rychlá výuka C# " v oboru č.12 - Tvorba učebních pomůcek a didaktické technologie

RNDr. Jarmila Čeperová