Středoškolská odborná činnost- přehlídka soutěžních prací ve školním kole!

24. 2. 2016

V oboru 18. Informatika - prezentoval svoji práci " RocketSharp- Hra využívající Rostyl k výuce programování v C", která postupuje do okresního kolaAdam Štěpánek (3.A). Také práce" Zajatcem daleko od domova" z oboru 16. Historie, kterou prezentoval Lukáš Novotný (3.A) splnila podmínky okresního kola.Spoluautorem práce "Led Matrix" v oboru 10. Elektrotechnika a elektronika je Denis Homolík ( 5.C), která bude prezentována v okresním kole v Ostravě. Práce Matyáše Kyncla (3.C) "Památné stromy mikroregionu Hustopečsko" v oboru 8. Ochrana a tvorba životního prostředí a práce Lenky Karpíškové ( 7.C) "Alternativní léčiva" z oboru 6. Zdravotnictví budou dokončeny v následujícím období SOČ.

Všem prezentujícím děkujeme za jejich mimoškolní práci.Jejich zajímavé zpracování je také motivací pro přítomné žáky, kteří v hojném počtu přišli spolužáky podpořit.

Přejeme hodně úspěchů v dalších kolech SOČ.

RNDr. J.Čeperová