Stratford -upon- Avon místo konání semináře Erasmus+ KA1

20. 3. 2015

Projekt Inovativní prvky výuky v pŕírodovědných disciplínách získal grant EU a vyučující RNDr.J.Čeperová a Mgr. R.Šebesta se účastní společně se 22 vyučujícími ze 6 evropských zemí semináře  Cooperative learning classroom, který vede Klaas Geussens z Belgie. 

Všechny zkušenosti, získané dovednosti a komunikační schopnosti hrají důležitou roli ve vzdělávacím procesu nejen naší školy, ale působí i na okolí. V rámci programu semináře jsme měli možnost srovnat různé vzdělávací systémy v jednotlivých zemích. Hlavním cílem semináře byla skupinová práce, kde důležitým prvkem byla diskuse. Následně vyzkoušení a porovnávání inovativních metod vzdělávání s ostatními účastníky kurzu ve vzájemné blízké kooperaci, tzv. face to face tak, aby v konečném stádiu je bylo možné použít při výuce v jednotlivých vzdělávacích předmětech. 

Mezi hlavní kompetence, které jsme získali, patří:

1. Schopnost komunikace v anglickém jazyce.

2. Osvojení si různých netradičních metodických postupů, které uplatníme ve výuce. Umožní se tím předávání poznatků studentům  pro ně v co nejpřijatelnější a v co nejvíce záživné formě.

3. Seznámení se s různými vzdělávacími metodami a příklady dobré praxe na workshopech v rámci tohoto kurzu.

4. Pochopení hodnoty vzájemné mezinárodní spolupráce pro šíření příkladů dobré praxe.