Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

7. 10. 2014

Cílem je nastavit podmínky a procesy pro vzdělávání, které reaguje na změny ve společnosti související s rozvojem digitálních technologií a jejich využíváním v nejrůznějších oblastech lidských činností. www.msmt.cz

Naše škola již od školního roku 2013/2014 využívá ve výuce přírodních věd a anglického jazyka iPady v rámci projektu Creative Classrooms Lab. V letošním roce pokračujeme v rozvoji využití digitálních technologií ve výuce zapojením do Programu podpory digitalizace škol. Realizátorem programu je neziskvá organizace EDULAB.  Výuka přírodních věd v některých třídách bude také metodou CLIL( Content and Language Integrated Learning,tj. obsahově a jazykově integrované učení), která patří k významným kurikulárním trendům současného evropského školství. CLIL plně integruje výuku učiva (Bi, Ch a M ) jak do daného předmětu, tak i do cizího jazyka ( anglického jazyka).

RNDr. Jarmila Čeperová