Spolupracujeme s katedrou psychologie filozofické fakulty UP Olomouc na výzkumu

28. 5. 2015

Naše škola přijala nabídku ke spolupráci při realizaci výzkumné studie zaměřené na osobnostní charakteristiky adolescentů a na jejich rizikové chování.

Odborným garantem je tým katedry psychologie FF UP Olomouc.

 

Naše škola přijala nabídku ke spolupráci při realizaci výzkumné studie zaměřené na osobnostní charakteristiky adolescentů a na jejich rizikové chování.

Odborným garantem je tým katedry psychologie FF UP Olomouc.

Jedná se o výzkum celorepublikový, je využita technika dotazníku a respondenty jsou studenti od 15-19 let. Sběr dat probíhá dvěma způsoby: první je vyplňování dotazníků ve vybraných třídách, druhý prostřednictvím online dotazování.

O výsledcích výzkumu budeme informovat následně po skončení studie.                                  Mgr. M. Formanková