Soutěže Památníku Terezín

15. 12. 2015

Památník Terezín

vyhlašuje na rok 2016 XXII. ročník literární a XX. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové pod společným tématem

Vyučování bylo přísně zakázáno!

Další ročník uměleckých soutěží Památníku Terezín je součástí společného projektu Památníku Terezín, Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, Institutu Terezínské iniciativy a Národního institutu pro další vzdělávání s názvem Školákem ve válečných letech.

Pokud máte nápad a chuť napsat literární práci na dnešní téma soutěže, můžete poslat na email: kmgbv@seznam.cz. Vše potřebné pro účast dál zařídíme.                    V.K.

Památník Terezín

vyhlašuje na rok 2016 XXII. ročník literární a XX. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové pod společným tématem

Vyučování bylo přísně zakázáno!

Další ročník uměleckých soutěží Památníku Terezín je součástí společného projektu Památníku Terezín, Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, Institutu Terezínské iniciativy a Národního institutu pro další vzdělávání s názvem Školákem ve válečných letech.

Téma letošního ročníku literární a výtvarné soutěže Památníku Terezín vychází ze vzpomínkového textu novinářky Jany Friesové z roku 1970 o zákazu vzdělávání  židovských dětí vězněných v terezínském ghettu. Autorka v něm mimo jiné dále píše: „(...) německá komandatura nárazově kontrolovala, není-li zákaz obcházen, a přepadovky hledaly knihy, sešity a vůbec důkazy. “ 

Dokázali byste se zamyslet nad tím, proč nacisté v terezínském ghettu i mimo něj zakazovali vyučování židovských dětí, které by byly v normálních podmínkách školou povinné?  Jaká mohla být reakce na tento zákaz? Proč vězni, jak ostatně vyplývá z citátu, zákaz porušovali? Měly z tohoto porušování zákazu děti radost? Jaký byl asi vztah mezi učiteli a žáky v takovýchto podmínkách? Myslíte, že pro děti v terezínském ghettu mohla být takováto tajná škola i něčím jiným než jen vzděláváním a výchovou? Proč se vychovatelé a učitelé z řad vězňů vystavovali nebezpečí a postihu za nedodržování zákazu? Mělo pro ně vzdělání a jeho šíření hodnotu, pro kterou mělo cenu riskovat? Má vzdělání i dnes hodnotu takovou, že byste pro něj riskovali? V čem je ukryta hodnota vzdělání, pokud nějakou podle Vás má? 

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které nám zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

  1. žáci 1. - 5. ročníků ZŠ
  2. žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  3. studenti gymnázií, SŠ a SOU

Věkové kategorie literární soutěže:

  1. žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  2. studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží:

Práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 18. dubna 2016. U každé musí být uveden čitelně název díla, jméno autora (autorů) a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží. Literární práce mohou být zaslány elektronicky, výtvarné pouze fyzicky. Počet zasílaných děl z jedné organizace - školy ovšem není nijak omezen. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 8. června 2016 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

Peněžní odměny (ze sponzorského daru Hany Greenfieldové):

1. místo                   500 Kč

2. místo                   400 Kč

3. místo                   300 Kč

4. - 5. místo            200 Kč

6. - 8. místo            100 Kč

Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka, financované Terezínskou iniciativou.

Kontaktní adresa:

Památník Terezín
Vzdělávací oddělení - Mgr. Pavel Straka

Principova alej 304
411 55 Terezín    
tel.: 416 782 576, e-mail: straka@pamatnik-terezin.cz

Pokud máte nápad a chuť napsat literární práci na dnešní téma soutěže, můžete ji poslat na email: kmgbv@seznam.cz. Vše potřebné pro účast dál zařídíme.                                                                                      V.K.