Literární soutěž Skrytá paměť Moravy - ocenění pro naše gymnázium

30. 6. 2020

Jitka Stritzlová

Porota literární soutěže 14. ročníku soutěže Skrytá paměť Moravy ocenila texty dvou studentů našeho gymnázia ...

Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích, přičemž v každé je vždy oceněno pět mladých autorů. Tak tomu bylo i v tomto ročníku. V první kategorii (11-15 let) se na třetím místě umístila Jitka Stritzlová (tercie) s povídkou Marco. Porota ocenila křehký příběh o dospívání a zároveň hledání toho důležitého, co má v životě smysl. V kategorii  16 – 19 let získal čestné uznání Jan Kadrnka z třídy 1.A.

Literární soutěž „Skrytá paměť Moravy“ je každoročně vyhlašována Jihomoravským krajem, její letošní téma znělo: „Sítě.“ Soutěže se účastnili   výjimkou dvou krajů studenti z celé republiky a porota konstatovala vysokou úroveň textů a jejich tematickou pestrost. O to více je nutno ocenit skutečnost, že z více než dvou set povídek zaslaných  do soutěže byly vybrány práce dvou  studentů Gymnázia T. G. Masaryka.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání ocenění se vzhledem k současné situaci uskuteční  24. září 2020 v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě.