Slavnostní stužkování maturantů 4.A a 8.C

27. 11. 2016

se konalo v obřadní síni Městského úřadu v Hustopečích v pátek 25.11. 2016 v přítomnosti rodičů, přátel a dalších hostů. Po projevech pana ředitele a starostky města byli studenti pasováni do řad maturantů svými třídními učitelkami Mgr. Annou Růžkovou a RNDr. Jitkou Jiráskovou. Celý ceremoniál hudebně podbarvil školní sbor pod vedením Mgr. Margity Křížové.

Maturantům všichni přítomni popřáli hodně zdaru u maturitní zkoušky. Studenti slíbili, že se budou svědomitě připravovat a věří, že "zkoušku dospělosti" úspěšně vykonají a bude vstupní branou do dalšího života plného přání a očekávání.

Faber est suae quisque fortunae. Každý je tvůrcem svého osudu. A.C. Caesus  

Důvěřuj sám sobě! Nepodceňuj se! V mnohém druhé převyšuješ, máš svou cenu! 

RNDr. Jarmila Čeperová