Školní kolo chemické olympiády kategorie D

18. 2. 2022

Ve druhém únorovém týdnu proběhlo školní kolo chemické olympiády v kategorii D.

Soutěžení zahrnovalo teoretickou část, kterou žáci zpracovávali v domácím prostředí, a poté test a praktickou část ve školní chemické laboratoři. Praktická část byla zaměřena na přípravu sádrovce a vzniku oxidu uhličitého metodou hoří - nehoří. Výsledky najdete uvnitř článku ...
Žáci mají také možnost zúčastnit se v pondělí 21. 2. 2022 online přednášky k okresnímu kolu.

Výsledky:
1. místo - Matěj Šrubař - 4.C
2. místo - Martina Knoflíčková - 3.C
3. místo - Veronika Zachová - 3.C
Všem gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole!

Mgr. Silvie Červenková, vyučující chemie