Školní dvůr se proměnil na divadelní prkna

28. 6. 2021

Letošní rok nepřál kvůli epidemii koronaviru  příliš konání  kulturních akcí, avšak koncem školního roku se situace vylepšila. Studenty gymnázia  mrzelo,  že se nemůže uskutečnit každoroční školní akademie,  a proto přišli s vlastním  návrhem: školní parlament vymyslel projekt   KDO Z KOHO.  Jednalo se o mezitřídní soutěž v kreativitě, organizování, umění spolupráce a vystupování při příležitosti ukončení školního roku. Akce proběhla 25.6. 2021 na školním dvoře. 

V jejím průběhu nejprve žáci a učitelé zareagovali  na  katastrofické řádění tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku a vyhlásili finanční sbírku na pomoc těmto oblastem. Následně předvedli   studenti   své hudební nadání - individuálně vystoupili  a zahráli na hudební nástroje, nebo společně ve školní kapele pod vedením paní učitelky Margity Křížové. Následovalo losování témat, které měly jednotlivé třídy umělecky  zpracovat. Nejlepší vystoupení  vytvořila třída sexta, v těsném závěsu byla 3.A a hned po ní tercie.  
Páteční dopolední program uzavřel pan ředitel Radim Šebesta - zhodnotil uplynulý rok, vyhlásil  nejlepšího studenta  školního roku 2021-2021 Jana Bartoně z kvarty, který zazářil  v krajských a republikových  kolech mnoha olympiád a soutěží,  a zdůraznil podporu oblastem postižených tornádem.
Lenka Michálková (3.A)