Školení první pomoci

28. 2. 2023

22. února se pro žáky čtyř ročníků v rámci výuky biologie člověka a výchovy ke zdraví konala přednáška s názvem  První pomoc a záchrana života s nácvikem jejího poskytnutí. Žáci se pod vedením lektora pana Buriana, který je profesionálním záchranářem Zdravotnické záchranné služby Brno,  ¨seznámili  poutavou a poučnou formou  s postupem poskytnutí první pomoci. Také si pod jeho vedením sami na resuscitačních figurínách tuto základní pomoc nacvičili.
P. Dvorník