První laboratorní práce třídy primy

25. 10. 2021

Žáci primy si v  hodině biologie v říjnu poprvé vyzkoušeli laboratorní práci. Předmětem jejich bádání byly dýně – symbol podzimního období.

Pokusili se dýně roztřídit, zařadit je  do příslušné vědecké kategorie, zvážit je, změřit a vyhledat o nich zajímavé informace.  Nakonec je čekal kvíz a zhodnocení celého protokolu. Práce ve skupinách se jim vydařila a už se těší na další bádání a experimentování. 
Ať žije biologie a přírodní vědy!

S. Červenková, učitelka biologie