Projekt Erasmus+KA2, výměnný pobyt studentů Gymnázia T.G.Masaryka a francouzské školy LEGTA Rouillon (Le Mans), pokračoval v říjnu 2021

18. 11. 2021

První setkání  tohoto výměnného pobytu se uskutečnilo 11.10,-17.10. na naší škole - 17 studentů a 2 učitelé z francouzské partnerské školy přijeli k nám. Další týden 18.10.-25.10. proběhlo setkání ve francouzské škole, kterého  se zúčastnilo 24  našich studentů v doprovodu 3 učitelů.

 

První setkání  tohoto výměnného pobytu se uskutečnilo 11.10,-17.10. na naší škole - 17 studentů a 2 učitelé z francouzské partnerské školy přijeli k nám. Studenti sexty připravili bohaté občerstvení, 3.A a septima pod vedením M.Brúčka nádherné kulturní vystoupení, spíše koncert. I do dalších aktivit projektu se zapojili všichni žáci naší školy a byli průvodci na společných akcích, např. při prohlídce  města a   Agrotecu (sexta), Mendlova muzea a návštěvy  Brna ( oktáva a 4.A) a  Lednicko- valtického areálu (septima).V sobotu následoval výšlap na Pálavu, vycházka k rybníkům s opékáním špekáčků, v neděli  prohlídka Prahy při   zpáteční cestě do Francie, ke které se připojili i naši studenti zapojení do projektu. Součástí programu bylo taktéž  přijetí u starostky města ( kvinta a 1.A) a  zapojení do aktivit oslav Erasmus days ( všechny třídy). 
Další týden 18.10.-25.10. proběhlo setkání ve francouzské škole, kterého  se zúčastnilo 24  našich studentů v doprovodu 3 učitelů. Bohatý programu obsahoval mnoho společných aktivit ve městě Le Mans,  např. společnou prohlídkou historického města pod vedením neziskové organizace EU, která připravila i překvapení v podobě společné fotky s vlajkami našich zemí a EU. První večer proběhlo slavnostní přivítání vedením školy s bohatým občerstvením. V dalších dnech program pokračoval zapojením našich studentů přímo do výuky, dále společnou prací na  výstupu projektu v aplikaci wordpressu a sportovními a kulturními aktivitami v krásných  prostorách školy. Nechyběly ani společné výlety za poznáním některých míst z  kulturního dědictví UNESCO, např. na pobřeží Normandie, místa vylodění vojáků spojeneckých armád 6.6.1944. Následovala návštěva města  Arromanches, v němž se nacházel spojenecký přístav, a pláž Juno u městečka Courseulles-sur-Mer, kde se nachází muzeum dokumentující podíl Kanaďanů na invazi . Cílem čtvrtečního programu byla návštěva zámku Saumur a projížďka lodí po Loiře a  prohlídka  expozic firmy Ackerman, vyrábějící šumivá vína.
Sobotní program probíhal už bez francouzských přátel. Po odjezdu Z Le Mans  následovala návštěva zahrad zámku Versailles s dopolední fontánovou show,  přeprava  vlakem  RER za do  centra Paříže přímo k Eiffelově věži, metrem na  náměstí Trocadero a   Concorde. Poslední zastávkou v Paříži byl Louvre, jehož expozice  studenti  navštívili dle  svého zájmu.
Tato dvě setkání zakončila úspěšně  společný projekt Erasmus+KA2, jehož cílem bylo nejen naplnit  „Let´s take a CLIL together,“ ale především navázat přátelství, která budou jistě pokračovat individuálně i v budoucnosti. 
A jak vidí přínos výměnných pobytů někteří  studenti?
„Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit projektu Erasmus a podívat se poprvé do Francie. Navštívili jsme naši partnerskou školu a dostali jsme možnost nahlédnout do každodenního života místních studentů. Já i ostatní spolužáci jsme s nimi navázali silný vztah. Proto není překvapením, že si s nimi píšeme i přes takovou vzdálenost. Sám se chci do Francie za několik let znovu podívat. A moji noví přátelé mi hned nabídli, že se spolu můžeme setkat. A nakonec jsem konečně dostal motivaci naučit se lépe anglicky.“ Š.F.
„Během projektu jsem načerpal nové zkušenosti a dovednosti - procvičil jsem se v komunikaci v anglickém jazyce, naučil jsem se spolupracovat se zahraničními studenty… Projekt s sebou přinesl i praktické znalosti - cestoval jsem komplikovaným metrem Paříže, naučil se, jak lze  naplánovat trasu, objednával, kupoval a platil v odlišné peněžní měně a celkově se orientoval v rozdílných zvyklostech a postupech v cizí zemi.“ P.J.
„ Co se týče areálu a vybavení školy, to mi přijde na vysoké úrovni. Zaujaly mě trenažéry pro výuku řízení traktoru i školní kravín. Uvědomil jsem si, že škola není všude jen o teorii, jak jsme zvyklí na gymnáziích. Na závěr snad jen můžu zopakovat, že jsem rád za účast v projektu. Viděl jsem spoustu míst, kam se v dohledné době znovu nepodívám. Kromě toho mi projekt také poskytl cenné kontakty i nová přátelství s francouzskými studenty. Až pojedu navštívit Francii příště, s novými zkušenostmi se tam určitě neztratím.“ J.B.

RNDr. Jarmila Čeperová, koordinátorka projektu Erasmus+