Projekt Erasmus+ KA2 byl schválen a získal grant EU

2. 9. 2019

ve výši 32 625 EUR (pro naši školu) na období 2019-2021. Francouzská škola LEGTA La Germiniére ROUILLON ( v regionu Le Mans) je naším partnerem v projektu Let´s take a CLIL together!

První setkání se uskuteční na naší škole 7.10-12.10  a .druhé setkání ve francouzské škole 13.10.--19.10.2019. Další dvě setkání jsou naplánována v říjnu 2020. Výměnného pobytu se vždy účastní 20 žáků a 3 pedagogové.

Prosím, žáky , kteří jsou zapojeni do projektu, aby se ve středu 4.9. v 9.30 zúčastnili organizační schůzky v učebně fyziky.

RNDr. Jarmila Čeperová

projektová manažerka