Projekt Erasmus+ : Comenius KA1 schválen!

22. 10. 2014

Cíl projektu "Inovativní prvky výuky v přírodovědných disciplínách"vychází ze studie přírodovědného vzdělávání EURYDICE.  Také cíle evropské strategie ET 2020 (Education and Training) jsou zaměřeny na nutnost zlepšit kvalitu vzdělání a podpořit inovativní postupy a předávání znalostí. Motivace žáků pro výuku přírodních věd probíhá také za pomocí moderních technologií, které rozvíjí v žácích nové kompetence tolik potřebné pro uplatnění se v moderním světě 21.stol.

Náš projekt byl velmi vysoce hodnocen a uspěl ve velké konkurenci 324 žádostí ve výzvě KA1! 

Naše škola je pilotní školou v projektech EUN  inGenious a Creative Classrooms Lab. Pro rozvoj kvality výuky a zavádění nových vyučovacích metod potřebujeme zlepšit jazykové a komunikační kompetence žáků a učitelů a zároveň rozšířit odborné kompetence. K realizaci těchto cílů využijeme udělený grant EU.

RNDr. Jarmila Čeperová