Projekt EDISON zahájen!

14. 2. 2017

V pondělí jsme přivítali na naší škole 5 stážistů, kteří se ihned postavili před tabuli a v roli učitele si vedou výborně. Nejen prezentují sebe, svoji zemi, její přírodní a kulturní bohatství, ale především vyučují interaktivní metodou "škola hrou" a diskutují s našimi žáky. Amelia Nurmawati ( Indonésie)- hostitelkou je Natálie Stančišová ( 7.C) , Can Kecesi (Turecko)- hostitelem je Pavel Klak (7.C), Daniela Cordeiro  (Portugalsko)- hostitelkou je Katka Zimolková ( 7.C), Rita Laryea ( Ghana)- hostitelkou je Romana Maděřičová ( 3.C) a Siyu Li ( Čína)- hostitelkou je Marie Knápková ( 5.C).

Reportáž HTv: https://www.youtube.com/watch?v=LC2dy9SvAzw

 

V pondělí byli přijati nejen vedením školy v ředitelně, ale i slavnostním přijetím žáky naší školy v tělocvičně. Velmi pěkný kulturní program připravili žáci pod vedením  Mgr. M. Křížové a J. Hytycha. občerstvení a odpolední program- návštěva městského muzea a M-klubu  připravila septima. V úterý se svého úkolu zhostila výborně 1.A a slunečné odpoledne vyzvalo všechny k procházce a návštěvě Valkýry.Celý den zakončila slavnostní večeře.

Ve středu stážisty překvapila a přímo nadchla snídaně a pohoštění, které připravila třída kvinta. Po obědě naši žáci pozvali své hosty do hotelu Centro a vyzvali je k soutěži v kuželkách.Podvečerní filmové představení v Olympii zakončilo příjemný den. 

Čtvrteční snídaně a občerstvení, které nachystala 6.C a 2.A, opět sklidila velkou pochvalu nejen od našich stážistů, ale přes skype byla vysílána přímo do Indonésie a tatínek Amelie chtěl vědět podrobnosti! Odpoledne přijala stážisty starostka města a předala upomínkové dárečky. Velkou pochvalu za tlumočení Pavlovi Klakovi, kterého doplňovala Katka Zimolková. Odpolední program pokračoval pod režií studentů 3.A, kteří stážisty pozvali stážisty do místní Hradní pivnice. 

Poslední den projektu začal skvělou snídaní, kterou připravila děvčata z 3.C a 4.C. Stážisté byli na roztrhání, všichni žáci chtěli do svých hodin především ty, jejichž prezentace zatím neviděli. Paní zástupkyně předala stážistům poster s fotografiemi z projektu jako upomínku. Poslední hodinu se učebna biologie proměnila v taneční sál a střídaly se ukázky národních tanců včetně české polky, kterou zvládl Can s děvčaty úžasně. Už se těší na večerní školní ples.

Přeji všem, aby večer pokračoval v této náladě, která bude odměnou za náročnou přípravu plesu především studentů 7.C a 3.A a členů školního parlamentu. Pěknou zábavu a štěstí v tombole!

Milí studenti,

děkuji všem za pohostinnost pro naše stážisty. Byli jste úžasní!

   

RNDr. Jarmila Čeperová

Soubory ke stažení