Projekt Edison je skvělý!

4. 2. 2016

Snažíme se pro žáky naší školy zprostředkovat aktivity, které nejsou zcela běžné na školách našeho typu a ukázat jim, že mají stejné možnosti a schopnosti jako žáci z velkých měst. Ohlas na práci stážistů je mezi našimi studenty mimořádný a věříme, že u nich podpoří zájem o studium angličtiny a multikulturní výchovu a vzdělávání a také bude motivací k přemýšlení o budoucích možnostech, založených na poznání.

Dovolte mi, abych i touto cestou poděkovala za ochotu a vstřícnost především rodičům Anety Ritterové 3.A( stážistka  Bessie Liu – Austrálie), Nely Vetýškové 3.A ( stážistka Franziska Mueller z Německa), Katky Zimolkové 6.C ( stážistka Nano Kobalia z Gruzie), Davida Poláčka 3.A ( stážista  Alex Li z Taiwanu) , Jakuba Jablonického 3.A ( stážistka  Nuharani Savitri z Indonézie) a Natálie Meredové ( stážisté  Yntymak Abdyldaev z Kyrgyzstanu a Serhat Hatio z Turecka), kteří  ubytovali a stravovali po celý týden stážisty. Bez jejich vstřícnoasti bychom projekt na naší škole nemohli organizovat.

Děkuji všem třídám za skvělou spolupráci při organizaci odpoledního programu a přípravu občerstvení. Byli jste úžasní!

RNDr. Jarmila Čeperová