Přírodovědný klokan 2021

29. 11. 2021

Přírodovědný klokan je celostátní soutěž, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem této soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
Školní kolo se na naší škole uskutečnilo v měsíci říjnu. Zúčastnili se ho žáci tercie a kvarty v kategorii Kadet a žáci kvinty, 1.A, sexty a 2.A v kategorii Junior. Studenti řešili celkem 24 otázek tří různých obtížností z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. 
Výsledky školního kola uvnitř článku:

Kategorie Kadet: 1. místo Max Blinka (tercie), 2. místo Matěj Šrubař (kvarta), 3. místo David Matýska (kvarta)
Kategorie Junior: 1. místo Vojtěch Ziaťko (kvinta), 2. místo Viktorie Selingerová (1.A), 3. místo Barbora Petříková (1.A)
Tři nejlepší z jednotlivých kategorií postoupili do okresního kola. V okresním kole se naši žáci v kategorii Junior umístili opět na prvních třech místech a Vojta Zaťko se stal i 
3. nejlepším řešitelem Přírodovědného klokana v kraji. BLAHOPŘEJEME!

Lenka Maděřičová