Podporujeme rozvoj nadání našich žáků!

23. 11. 2016

Naše škola vytváří podmínky pro vzdělávání nadaných žáků, ve spolupráci s PPP Břeclav identifikujeme nadané žáky a realizací mnoha akcí,projektů a zapojením žáků v předmětových soutěžích jsme splnili podmínky pro  titul „škola spolupracující s Mensou.“ Titul uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace (tedy s IQ nad 130). Mensa ČR nabízí svým více než 4 000 členům i veřejnosti intelektuální stimulaci prostřednictvím zájmových skupin, místních i celostátních setkání, přednášek, exkurzí.Kompletní informace o Mense, jejích akcích, testování a inteligenci naleznete na www.mensa.cz

 

 

Na webové stránce Mensy http://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly&cid=221naleznete informace o naší škole a dalších školách spolupracujích s Mensou.

Žáci a učitelé naší školy jsou zapojeni do mnoha projektů- Erasmus+ ( dříve Comenius), eTwinning, Do světa ( dotace JmK), Edison, Creative Clasroom Lab., inGenious ( projekty European Schoolnet), Edulab (inovativní formy výuky). Vyučující připravují žáky k řešení úkolů předmětových olympiád, k mezinárodním jazykovým zkouškám a jsou konzultanty odborných prací SOČ.

V loňském školním roce jsme podporovali 4 nadané žáky ( v přírodních vědách),kteří měli doporučení PPP Břeclav (individuální plán, 1 hod.týdně), 2 žáci reprezentovali školu v národních kolech ChO kat.A a ZO kat.C. Aktivně spolupracujeme s JCMM ( žáci se účastní akcí např. T-exkurze, N-thropy atd.), 1 žákyně je v letošním školním roce zařazena mezi nadané studenty JCMM. Na škole organizujeme hodně soutěží ( Bobřík informatiky, Hour of code aj.), žáci se účastní mnoha předmětových olympiád a online soutěží přírodních věd. Také organizujeme soutěž odborných prací SOČ ( v loňském roce účast 3 studentů v krajském kole), škola je zařazena ve šk.roce 2014/15 a 2015/16 do Excelence SŠ a ZŠ ( víceletých gymnázií). Spolupracujeme s MU Brno v rámci projektu Partnerství ( přednášky, exkurze, konzultanti prací SOČ aj.) Podmínky pro rozvoj nadaných žáků vytváříme prostřednictvím získaných dovedností učitelů v rámci projektu Erasmus+ KA1 (2014-2016)“ Inovative elements of teaching in the disciplines of science”, který obdržel ocenění Pečeť kvality Erasmus+.

V letošním školním roce plánujeme testování zájemců z řad našich žáků i veřejnosti. Testování proběhne v 2.pololetí školního roku. 

Vážení rodiče a milí žáci, bližší informace o spolupráci s PPP Břeclav ( identifikace nadání) a testování a spolupráci s Mensou ráda poskytnu. 

RNDr. Jarmila Čeperová 

Soubory ke stažení