OZNÁMENÍ

28. 8. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

 

naše škola přechází od 3. září 2020 na nový informační systém EduPage. Je velmi přehledný, intuitivní a předpokládáme, že komunikace rodičů a žáků se  školou  bude díky němu rychlejší a příjemnější. Tento systém bude využíván pro zápis do třídní knihy, jako žákovská knížka, kalendář akcí, rozvrh, přehled suplování a další.  Prostřednictvím tohoto systému lze také vést distanční výuku.

Hlavními kontaktními osobami pro rodiče a žáky jsou třídní učitelé. 

Na e-mailové adresy žáků a rodičů, které budou 1.9. 2020 ve škole žáky aktualizovány, budou odeslány uživatelské údaje pro první přihlášení do systému. Po tomto přihlášení doporučujeme změnit heslo.

Po přihlášení již budete moci sledovat rozvrh, akce školy, suplování, úkoly…

Velmi praktické a jednoduché je využívání  tohoto programu pomocí chytrého mobilu či tabletu - stačí stáhnout mobilní aplikaci EduPage, přihlášení je stejné.

Měsíc září považujeme za zkušební a budeme rádi, pokud nás na nedostatky systému upozorníte a tím nám pomůžete zkvalitnit tento systém.

Věříme, že systém povede k lepší informovanosti rodičů a bude přínosem pro žáky a celou školu.

 

Vedení Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče