OZNÁMENÍ

15. 6. 2020

Vážení účastníci přijímacího řízení.

Výsledková listina přijímacího řízení bude zveřejněna u hlavního vstupu do školy a na internetové adrese www.gymhust.cz v úterý 16.června 2020 pro čtyřleté studium a ve středu 17. června 2020 pro osmileté studium.

Rozhodnutí o přijetí si může zákonný zástupce uchazeče po předložení průkazu totožnosti vyzvednout následující den od zveřejnění  v době od 8:00 do 13:00 přímo v kanceláři školy. Je možné přitom odevzdat i zápisový lístek podepsaný dítětem.

Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce uchazeče po předložení průkazu totožnosti vyzvednout následující den od zveřejnění  v době od 8:00 do 13:00 přímo v kanceláři školy. Je přitom možné zároveň vyplnit v kanceláři školy žádost o vydání nového rozhodnutí.