OPVK výzva 56-Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky - Anglie

17. 9. 2015

Novou výzvu číslo 56 zaměřenou na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických vyhlásil Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v dubnu 2015. Naše škola se zapojila do výzvy a 7.7.2015 jsme získali dotaci 542 328 Kč ( na organizaci jazykového kurzu anglického jazyka pro 2 učitelepoznávacího  zájezdu s výukou anglického jazyka pro 30 žáků).

V srpnu a první týden v září proběhla podle zadaných podmínek dvě výběrová řízení ( kurz pro učitele zajistila CK Alfa- agency a zájezd pro žáky bude zajišťovat CK Dery).

 

V příloze je přihláška na vzdělávací pobyt žáků v Anglii s výukou anglického jazyka v Oxfordu.

Vyplněnou přihlášku odevzdejte vyučující J.Čeperové.

Soubory ke stažení