Opět úspěšné ,,CHEMIKLÁNÍ“!

26. 2. 2017

Letos se konalo 10. února 2017 a pořadatelem 2. ročníku byla Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. A naše gymnázium opět zabodovalo!

V soutěži šlo o týmovou jednodenní soutěž určenou pro tří až pěti členné týmy středoškoláků se zájmem o chemii.

V našem týmu soutěžili studenti:

Lenka Karpíšková z oktávy, Eliška Rapcová, David Sopoušek, Richard Malý ze sexty a Tomáš Lengál z kvinty.

Ze 45 týmů z naší republiky, Slovenska a Polska obsadili studenti z našeho gymnázia krásné 9. místo.

K úspěchu blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.                                             Mgr. Reiterová Olga

 

Letos se konalo 10. února 2017 a pořadatelem 2. ročníku byla Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. A naše gymnázium opět zabodovalo!

V soutěži šlo o týmovou jednodenní soutěž určenou pro tří až pěti členné týmy středoškoláků se zájmem o chemii.

Jednotlivé týmy řešily soubor teoretických úloh na čas. Skupina, která jich vyřešila nejvíce, vyhrála. Během soutěže mohli studenti nahlížet do jakékoliv odborné literatury. Vezli jsme s sebou v batozích sešity, taháky, učebnice, skripta a odbornou literaturu, taky kalkulačky. Jakákoliv elektronika byla během soutěže zakázána.

Studenti tedy řešili úlohy z různých oblastí chemie, od chemie anorganické přes organickou, biochemii až po chemii fyzikální. Obtížnost úloh byla různá. Byly to úlohy jednoduché i složité, těžší, které soutěžící studenty dokázaly pěkně potrápit. Některé byly zajímavé, ale i zábavné.

Za každou vyřešenou úlohu získaly týmy určitý počet bodů. Vyřešenou úlohu měnily za novou a tu po vyřešení a obodování za další atd. Soutěž trvala celkem dvě hodiny.

V našem týmu soutěžili studenti:

Lenka Karpíšková z oktávy, Eliška Rapcová, David Sopoušek, Richard Malý ze sexty a Tomáš Lengál z kvinty.

Ze 45 týmů z naší republiky, Slovenska a Polska obsadili studenti z našeho gymnázia krásné 9. místo.

K úspěchu blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Reiterová Olga