Nový projekt Erasmus+ KA1 (2016-2018) získal grant!

23. 8. 2016

Cíle našeho projektu „Zapojení metody CLIL do výuky přírodovědných předmětů“ jsou v souladu s cíli Studie Eurydice  ‘New Skills for New Jobs’,která klade důraz na rozvoj jazykových kompetencí a ICT dovednosti studentů při přípravě na budoucí zaměstnání a Strategie EU pro mládež (The EU Youth Strategy),která  je zaměřena především na vzdělávání a odbornou přípravu studentů. Jedním z cílů zavádění metody CLIL je motivace práce pedagoga s nadanými žáky.Cíle projektu také navazují na projekt Inovativní prvky výuky v přírodovědných disciplínách, jehož výsledky mají kladný dopad na rozvoj dovedností učitelů i žáků pro kreativní výuku a týmovou práci ve třídě. 

V projektu je naplánováno pět výjezdů pedagogických pracovníků naší školy. Účastníci zapojeni do projektu jsou vyučující přírodovědných předmětů, kteří se aktivně podílí na organizaci projektů, které motivují žáky k výuce přírodních věd. Hlavním cílem semináře v Irsku je  zlepšení komunikačních dovedností v anglickém jazyce a rozvoj ve výuce přírodovědných předmětů metodou CLIL. Důležitým přínosem této aktivity je výměna nápadů a výukových materiálů mezi učiteli z různých evropských států. Téma semináře v Norsku je zapojení ICT do výuky formou různých motivačních her. Identifikace, motivace a podpora nadaných žáků především v matematice je tématem semináře na Kypru. Programy všech naplánovaných seminářů plně korespondují s cíli našeho projektu. Všechny předpokládané výsledky projektu budou mít v konečném stadiu pozitivní dopad především na žáky naší školy. Především zapojení metody CLIL do výuky přírodovědných předmětů bude mít dlouhodobý přínos pro  celou naši školu  v rámci ŠVP.  

RNDr. J.Čeperová