Návštěva Francouzské aliance v Brně

19. 2. 2015

Ve středu 18. února žáci sexty a 2.A, kteří se učí francouzsky, navštívili Francouzskou alianci v Brně.

Ve středu 18. února žáci sexty a 2.A, kteří se učí francouzsky, navštívili Francouzskou alianci v Brně. Program vedl rodilý mluvčí, stážista, který ve Francouzské alianci pracuje. Formou jednoduchých úkolů a her se žáci dozvěděli mnoho zajímavých i užitečných informací o této instituci, například že je místem, kde se skládají mezinárodní zkoušky, že zde najdou širokou nabídku kurzů. Aliance je však mnohem víc než jazyková škola. Žáci si mohou vypůjčit v mediatéce knížku, komiks či DVD. Je tam také příjemné zákoutí pro posezení s přáteli u čaje či u společenských her. Je také kontaktním místem pro ty, kteří se rozhodli odjet na studia do Francie. V neposlední řadě Aliance po celý rok nabízí řadu kulturních akcí, jako je například festival Bonjour Brno.

Někteří žáci nakonec překonali ostych a položili svému průvodci několik otázek. Pro mnohé to byla první příležitost komunikovat s rodilým Francouzem. Ten pak své posluchače odměnil několika větami v češtině, které se během svého pobytu v České republice naučil.

                                                                                                                                                          Mgr. Darina Honsová