Mensa- testování IQ- na naší škole 20.dubna 2017!

5. 3. 2017

Přihlaste se na webové stránce Mensy :http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=7765

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Nad správností prováděných testování dohlíží i psycholožka Mensy ČR - PhDr. Dagmar Jílková. Test trvá 40 minut. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost.

(FIT VUT bere přednostně bez přijímacích zkoušek studenty s IQ na 119 a Masarykova univerzita na IT také, ale s IQ nad 130)

Účastníkům, kteří dosáhnou v testu výsledku na úrovni percentilu 99 - 100 (IQ 130 a více), bude nabídnuto členství v Mense ČR. Testování je určeno pro všechny od 5 do 100 let. Testy jsou neverbální a kalibrované podle věku.

Výsledky testování jsou důvěrné, děti je dostanou poštou na jejich adresu do 2 týdnů od testování. Škola obdrží anonymní statistické vyhodnocení testování. Kolik z testovaných dětí spadá do jednotlivých inteligenčních pásem.

Test se vypracovává formou tužka - papír a zajišťuje to náš testující přímo na místě.

Můžeme testovat až 25 žáků současně. V případě většího zájmu rozdělíte děti do dalších skupin a testování budeme v rámci dopoledne opakovat. Na jednu skupinu je potřeba 20-25 min. na seznámení s testem administrativu a 40 min. čistého času na vlastní test. Celkem tedy 65 min. na 1 skupinu.

Snížená cena testu pro testování ve škole je 150,-Kč/dítě. (Standardní je 190,-) a hradí ji rodiče v případě, že o test mají zájem. Testující vybere peníze přímo na testování od dětí oproti dokladu o zaplacení.

Testovat můžeme pouze děti, které přinesou podepsaný souhlas rodičů s testem - je součástí letáku nebo je k dispozici na našem webu u přihlášky na testování. (Platí pro děti do 15 let)

Testování bude probíhat v dopoledních hodinách 20.4.2017.

Zájemci se přihlásí na testování přes internet. Je to důležité, usnadní to administrativu a sníží počet chyb při vyplňování záhlaví testu.

(www.mensa.cz sekce testování nebo kalendář)

Bližší informace u vyučující RNDr.J.Čeperové

j.ceperova@centrum.cz