Matyáš zlatý, Natálie stříbrná a Aneta bronzová!

1. 4. 2015

Tři recitátoři reprezentovali  naše gymnázium v recitační soutěži Dětská scéna v Břeclavi.        

Matyáš Kyncl se umístil na 1. místě ve III. kategorii a zároveň získal postup do krajského kola, Natálie Meredová  vybojovala  2. místo v kategorii  IV. a Aneta Unverdorbenová  3. místo ve III. kategorii.

Tři recitátoři reprezentovali  naše gymnázium v recitační soutěži Dětská scéna v Břeclavi. 

Matyáš Kyncl se umístil na 1. místě ve III. kategorii a zároveň získal postup do krajského kola, Natálie Meredová  vybojovala  2. místo v kategorii  IV. a Aneta Unverdorbenová  3. místo ve III. kategorii.

Účast starších recitátorů na Dětské scéně byla letos vysoká, proto nás získaná ocenění o to víc těšila! Děkujeme všem zúčastněným žákům i učitelkám, které recitaci připravovaly a pomáhaly i s výběrem básní a textů. Právě výběr vhodné básně nebo textu je pro tuto soutěž velice důležitý. Naše gymnázium mělo dnes na Dětské scéně v Břeclavi opravdu silnou pozici.                                                                                                                              V.K.