Maturita na Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče

14. 5. 2024

Měsíc květen je tradičně na Gymnáziu T. G. Masaryka měsícem maturit. V průběhu dubna psali maturanti didaktické testy a slohové práce a v závěru května je čekala ústní maturitní zkouška. Toto náročné období si zpestřili tradičními akcemi - v úterý 30. dubna posledním zvoněním a neformálním pasováním do řádu maturantů spojeným s předáváním maturitního žezla spolužákům ze 3.A a septimy.

Mgr. D. Langarová