Maturanti se seznámili s historií Hustopečí v letech 1918-1945

27. 9. 2023

22. září se vydali maturanti v rámci projektu  ,,Hustopeče 1918-1945” do Městského muzea a galerie, kde pro ně paní ředitelka Mgr. Soňa Nezhodová a pan Lubomír Krůza  připravili zajímavý program zaměřený na komplikované soužití Čechů, Němců a Židů v období od vzniku samostatného Československa do konce druhé světové války. ...

Edukativní dopolední program se skládal ze dvou částí:  přednášky v budově muzea a z komentované prohlídky městem.  Během odborného výkladu paní ředitelky  S. Nezhodové   se studenti seznámili s etnickým složením obyvatelstva, s geografickými změnami v naší oblasti  a také  se společenským a politickým životem této doby – se  šířením  nacismu,  s nenávistÍ  k Židům,  s likvidací českých škol, s přesunem  českého obyvatelstva,  s osvobozováním  Rudou armádou,   s odsunem  Němců po roce 1945 a  také   s významnými literáty  a osobnostmi  této doby. Ve druhé  části programu  pan L. Krůza   v průběhu komentované prohlídky městem obeznámil  studenty  s významnými  obyvateli města a se zajímavými budovami. Exkurzi po městě studenti ukončili na hřbitově,   kde uctili památku padlých  ve druhé světové válce a významných občanů města. Zajímavé informace si také zaznamenali do pracovních listů.

Mgr. D. Langarová, vyučující dějepisu