Logická olympiáda 2017- výsledky našich žáků!

23. 10. 2017

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. V kategorii B ( prima-kvarta) řešilo úkoly 29 našich žáků, celkový počet řešitelů v ČR 20722 a z toho 2983 v JmK. Výborných výsledků dosáhli žáci kvarty Dufková Alžběta, Witpeed Lukáš a Konečný Adam.  V kategorii C (vyšší ročníky) se do řešení úkolů zapojilo 10 žáků. Vynikajícím výsledkem si zajistila postup do krajského kola Michaela Dunajová ze septimy, také skvělý výsledek Martina Pleyera z oktávy řadí mezi nejlepší z 10825 řešitelů z ČR ( 1222 v JmK).

Blahopřejeme! 

RNDr. Jarmila Čeperová